Deželni teden trajnostnega razvoja v vrtcu Ringaraja

V dneh od 21. do 28. oktobra je potekal deželni teden trajnostnega razvoja. V vrtcu Ringaraja smo želeli obeležiti deželno pobudo in smo ves teden didaktične dejavnosti usmerili v okoljsko trajnostno vzgojo. Vreme nam je bilo naklonjeno in otroci so veseli in navdušeni delali na vrtu. Najprej smo prekopali vrt, nato uredili zemljo, pograbili suho listje, uredili okolico in nato posadili rožice, čebulo in česen. Skupaj smo se pogovarjali o pomenu skrbi do narave in o pogojih za primerno rast rastlin.

Da smo do okolja prijaznejši je tudi pomembno, da znamo reciklirati raznorazne materiale. Zato smo vzpostavili stike z društvom IsaIsontina Ambiente, ki nam je posredovalo poseben zabojnik za recikliranje starih telovadnih čevljev. Iz izrabljenih gumijastih podplatov bodo nastali novi blažilni varnostni tepihi. Počaščeni smo, da smo bili prva šola v Gorici, ki je  pristopila k pobudi. 

Teden trajnostnega razvoja je bil tudi priložnost, da smo v okviru Koroških kulturnih dnevov gostili v vrtcu gledališko predstavo Slonček. Slovenski otroci iz Celovca so nam pod mentorstvom lutkarice Brede Varl zaigrali gledališko predstavo Slonček. 

V deželnem tednu trajnostnega razvoja je v vrtcu nastala tudi nova gibalna pot, ki sledi gibalnima  metodama Ntc in Brain Gym za pomen razvijanja določenih specifičnih gibalnih spretnosti. Zelo intuitivno in veselo so jo prav mladi gledališčniki iz Celovca prvi preizkusili in otvorili. 

Slovenščina