JEZIKOVNA ASISTENKA V VRTCU RINGARAJA

Dve šolski leti je vrtec Ringaraja vključen v čezmejni projekt za razvijanje jezikovnih in sporazumevalnih zmožnosti v večjezičnem okolju v sodelovanju z Ministerstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, katerega nosilka je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti v Sloveniji.

Koordinatorka omenjenega projekta za slovenske šole v Italiji je višja svetovalka za slovenske šole v Italji prof. Andreja Duhovnik Antoni, izvajalka projekta pa vzgojiteljica Vlasta Brecelj Črnic, ki v okviru čezmejnega projekta  je v vrtcu Ringaraja izvajala dejavnosti pri katerih je bil v ospredju predvsem jezik.

V vrtcu Ringaraja se otroci, vzgojiteljice in starši zahvaljujemo Obalni samoupravni skupnosti italijanske narodnosti v Sloveniji za projekt in za finančno podporo, kajti s tesnim sodelovanjem z jezikovno asistentko Vlasto Brecelj Črnič je vrtec Ringaraja pridobil na kvaliteti in dodani vrednosti našemu vzgojno izobraževalnemu programu. S prisotnotjo jezikovne asistentke smo otroke dodatno spodbujali k pridobivanju znanja slovenskega jezika, saj vzgojiteljica Vlasta B. Č. ima dober govorni model, ki je pri učenju in spoznavanju jezika zelo pomemben, še posebno v dvojezičnem okolju in v predšolskem obdobju, ko je sposobnost dojemanja znanj najobčutljivejša.

Otroci so imeli več priložnosti spoznavati zvočnost in ritem jezika ter kulturo jezika. Razvijali so znanje jezika v različnih funkcijah in v različnih socialnih situacijah ob močni motivaciji z zanimivimi in drugačnimi vsebinami. Veliko so pridobili pri osvajanju splošnih znanj in bogatenju besedišča.

Pomen vidimo tudi v tem, da je jezikovna asistenka svoje delo gradila z individualnim, skupinskim in skupnim pristopom in nadgrajevala spodbude s strokovno bogatimi didaktičnimi pristopi.  Zelo pomembno je bilo, da je otroke poznala in da so otroci poznali njo.

Dober in analitičen pogled na dvoletno sodelovanje, nam narekuje željo, da da bi bila jezikovna asistentka Vlasta B. Č. prisotna med nami tudi naslednje šolsko leto.

 

Slovenščina