Komisije in organi

           

KOMISIJE IN ORGANI

 

Odbor za vrednotenje

vzg. Caterina FERLETIČ, uč. Ingrid KOMJANC, prof. Francesco BIANCUZZI

Jamstveni organ

prof. Michela RIGGIO in dva starša

Komisija za nakupe in tehnično preverjanje nakupov

Sproti določena