OBISK KNJIŽNICE

V ponedeljek, 11. aprila 2022, smo se po dolgem času odpravili na izhod in obiskali goriško knjižnico Damirja Feigla. Kar nekaj dni smo se v vrtcu posvetili pripravi na obisk. Obravnavali smo bon ton v knjižnici, igrali smo na izposojo knjig in se pogovorili o pravilnem vedenju na šolabusu. Otroci in vzgojiteljice smo nestrpno čakali na doživetje.

Takoj po malici smo se odpeljali s šolabusom v mesto in dospeli do knjižnice, kjer nas je čakala knjižničarka Martina, ki je otrokom izrekla dobrodošlico. Otroke je knjižničarka najprej pospremila na ogled prostorov knjižnice in jim obrazložila, kakšne knjige ležijo na posameznih policah. V prostorih knjižnice so otroci opazovali portrtete pesnikov in pisateljev in sami so ugotovili, na katerem je bil naslikan France Prešeren.

Nato je bila na vrsti še pravljica. Otroci so se udobno namestili na stopnice v lepi prostorih mladinskega oddelka, kjer so z zanimanjem prisluhnili pravljici. Po prebrani zgodbi so otroci sami segli po pravljicah, ki so ležale na policah in si jih ogledali in prelistali. Petletniki pa so si izbrali vsak eno knjigo, ki so si izposodli, da bi jo prebrali doma s starši v sklopu projekta Bralna značka.

Slovenščina