Ov Pikapolonica - GOZDNI VRTEC

Otroški vrtec Pikapolonica je z letošnjim šolskim letom javno vključen v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki deluje v okrilju Inštituta za gozdno pedagogiko. 

Kaj je gozdna pedagogika?

“Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju –gozdu. “ (Inšitut za gozdno pedagogiko). 

 

Redni izhodi v gozd so v naših načrtovanjih bili prisotni že veliko let. Iz leta v leto pa smo jim posvetili vse večji delež pozornosti in pomena; odgovarjajo otrokovi osnovni potrebi po gibanju in obenem se v gozdnih dejavnostih naravno vključujejo in prepletajo vsa področja državnih kurikularnih smernic. Pričeli smo z opazovalnimi sprehodi, ki so se s časom spremenili v izhode, v katerih imajo otroci aktivnejšo vlogo: raziskujejo, spoznavajo, opazujejo, poslušajo, se učijo in se prosto igrajo. Med izhodi upoštevamo želje otrok, njihove potrebe in interese, včasih pa izvajamo vnaprej načrtovana raziskovanja in dejavnosti. Na osnovi njihovih dognanj in radovednosti načrtujemo dodatne dejavnosti. Sprehodi po gozdnih grebenih so za otroke prava pustolovščina po kateri večkrat sprašujejo. Skupaj se podamo po širših vzpetinah, na katerih se vsak otrok preizkusi, obenem pa spoznava tudi potrebo po vzajemni pomoči. Spoznavamo tudi drevesa, cvetlice, rastline in živali v neposredni okolici; na dvorišču imamo manjše plakate z imeni dreves, v gozdu pa jim večkrat priskoči na pomoč Gozdna straža, s katero sodelujemo že nekaj let.

V gozd letos redno odhajamo saj smo v njem ustvarili tudi našo gozdno igralnico, ki so jo sami otroci obogatili. Vzgojiteljice opazujemo vse prednosti, ki jih gozd prinaša za malčke: več zdravja, boljši razvoj motoričnih sposobnosti, naravna sončna svetloba, svež zrak, igra, izboljšana komunikacija in sodelovanje pozitivno vplivajo na samozavest in samozaupanje otrok. 

V gozdu se otroci umirijo, so srečni in svobodni. 

 

Italijanščina