Poslanstvo šole

Poslanstvo in vrednote

 

Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom v Gorici skrbi v skladu z določili Državnih smernic za vertikalno kontinuiteto za vse predvidene cilje in je časovno usklajena z vzgojnim, kulturnim in strokovnim procesom, ki je predviden za učence ob koncu prve študijske stopnje.

Pri svojem vsakodnevnem delu s temeljnimi načeli vzgoje in izobraževanja zasleduje naslednje cije:

  • Učenci sprejemajo nova znanja kot instrumente, s katerimi se vključujejo v svet odraslih in ki jim dajejo možnost, da se aktivno zavzemajo za razvoj pojma evropskega državljanstva s principi sodelovanja, srečevanja, sprejemanja in idejnega soočanja med različnimi;
  • Izobraževanje je zamišljeno kot življenski proces, kjer se osebna spoznanja in znanja srečujejo in oblikujejo s formalno šolsko vzgojo;
  • Izobraževanje naj bo tudi proces, ki vodi k razumevanju pojma, da je temeljna državljanska pravica do izobraževanja tista, ki se naposled sreča s pravico do dela.