Projekt vrtca SONČEK: SUPERHEROJI REŠUJEJO SVET

V okviru projekta POMAHAJMO V SVET

Otroci v vrtcu SONČEK so aktivno vključeni v proces učenja, saj vzgojiteljice pri načrtovanju dejavnosti izhajajo iz njihovih želja, zanimanj, potreb. Spodbujajo jih, da govorijo o čustvih, občutkih in idejah, da si pomagajo in sodelujejo ter  na primeren način rešujejo konfliktne situacije. Prav zaradi tega so v letošnjem šolskem letu vzgojiteljice ponudile otrokom zanimivo tematiko o SUPERHEROJIH. Otroci sami jih zelo dobro poznajo, o njih pripovedujejo, se vanje oblačijo, jih posnemajo. Kdo pa so v resnici superheroji in superherojinje? Katere so njihove značilnosti, moči, pa tudi njihove šibke točke ...? Otroci so skozi celo šolsko leto odkrivali superheroja v sebi (To sem jaz), v družini (Jaz in moja družina), v vrtcu (Jaz in moj vrtec), v mestu (Jaz in moje mesto), v državi (Jaz in moja država). Na tak način so razvili vse tematike petih prstov, ki so sestavni del projekta POMAHAJMO V SVET, v katerega je vrtec Sonček vključen že sedmo leto zapored in si letno pridobi naziv STRPEN VRTEC. Namen projekta samega je, da otroke navaja in motivira na zmanjševanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do starejših, do ljudi s posebnimi potrebami in tako trajnostno pripomore h kakovostnemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju.

Prvi korak, da otroci ustvarijo v sebi superheroja je, da verjamejo v samih sebe in v svoje moči, da gradijo na samopodobi. Otroci vedo, da morajo biti dobri eden do drugega in si med seboj pomagati. Usvojili so vsa pravila obnašanja s pomočjo poučnih knjig, predvsem s slikanico Mali bonton za velike otroke.

Plašč superheroja sta najprej dobili maskoti skupin Zajčkov in Medvedkov. Tedensko je bil plašča deležen dežurni otrok skupine/oddelka in še tisti, ki se je lepo obnašal ali naredil kako dobro delo. Preko igre so se Sončki učili, kako se morajo kot superheroji obnašati v realnem svetu.

Odrasli so otrokom pomagali razumeti moč pravega herojstva. V vrtec so povabili mamo Erico, ki kot superherojinja skrbi za nego zob; otrokom je podrobno obrazložila, kako si morajo umivati zobe (zdravstvena vzgoja). Meseca maja pa so povabili mamo Sanelo, ki ima posebno moč:  je učiteljica plesa. Otroke in učiteljice je naučila plesati na melodijo pesmi La cintura. Ples so uspešno predstavili na zaključni prireditvi.

Tudi vzgojiteljice, veroučiteljica, šolske sodelavke in pomočnice v kuhinji so se za pustno rajanje otrokom predstavile kot superherojinje.

Otroci so obiskali RAVNATELJICO in ji poklonili plašč superherojinje, saj skrbi za vse šole in vrtce ter za vse osebje Večstopenjske šole v Gorici.

V občinski palači so se otroci srečali z ŽUPANOM in mu izročili plašč, ki se ga je zelo veselil. Obrazložili so mu, da ga imajo za superheroja, ker skrbi za mesto. Župan jih je nagradil s kolajno VESTNEGA DRŽAVLJANA in bonboni (projekt A scuola di Comune, državljanska vzgoja).

Objavljeno tudi na:  http://www3.comune.gorizia.it/it/node/472

V mestu Gorica so tudi drugi superheroji, ki skrbijo za zdravje in varnost:

vrtec so obiskali prostovoljci ZELENEGA KRIŽA z rešilcem (zdravstvena vzgoja),

z avtobusom same POLICIJE pa so se Sončki odpravili na ogled policijske postaje.

V vrtec je prišla MESTNA REDARKA, ki je skupaj s predstavnikom Aci-Go otrokom razložila pravilno obnašanje na cesti (projekt ACI-Go, cestna vzgoja).

Otroci se ob koncu projekta zavedajo, da lahko s skupnimi močmi kot superheroji veliko naredijo za vrtec, dom, mesto, državo in nenazadnje za naš planet. Zemlja je namreč edini planet, ki ga imamo, zato moramo zanj še posebno skrbeti. Tega se vsi v vrtcu Sonček dobro zavedajo, zato že vrsto let sodelujejo z društvom PLANET ZEMLJA, ki skrbi za ohranjanje okolja in varstvo narave, z društvom SCIENZA U18 in z ISA ISONTINA, ki otrokom nudita zanimive delavnice o ozaveščanju in pomembnosti ločevanja odpadkov.

Objavljeno tudi na: http://eko-generacija.org/

Mali Sončki redno in vestno skrbijo za sortiranje odpadkov, sami jih tudi stresajo v zabojnike pred vrtcem, veliko pa jih ponovno uporabijo za ročna dela ali za igro. V sodelovanju z ISA ISONTINA nabirajo letos odrabljene copate, da bi jih ponovno uporabili kot varne podlage za igrala v parkih. S pomočjo KAMIŠIBAJ gledališča so uprizorili še zgodbi o predelavi plastenke (pravljica Plastenka praznuje Veliko noč) in o zapuščeni pločevinki (pravljica  Fižolina), ki so ju predstavili meseca maja na znanstvenem festivalu SCIENZAU18 v Tržiču.

Objavljeno tudi na: FB strani Scienza U18 Isontina in na

http://www.icgorizia.net/sl/content/vrtec-son%C4%8Dek-na-znanstvenem-festivalu-scienza-u18-s-kami%C5%A1ibaj-gledali%C5%A1%C4%8Dem

Projekt je otroke osvojil in zelo navdušil, sedaj se že sprašujejo, kako bi lahko plašč superheroja dobila še predsednika republike Italije in Slovenije. To pa ni lahka zadeva!!!

(KF)

Slovenščina