Seznam osnovnih šol

Osnovna šola Otona Župančiča
ulica Brolo 21
34170 Gorica
Tel. 0481 537927

 

 

Mestna osnovna šola O. Župančiča se nahaja na Livadi, v ulici Brolo. Poimenovali so jo leta 1982 po znanem pesniku. Vanjo zahajajo učenci iz severnega mestnega predela, iz sosednje Slovenije in iz okoliških vasi. Učenci imajo možnost izkoristiti storitve občinskega šolskega avtobusa.

Moderno poslopje je bilo obnovljeno leta 2011. Šolske dejavnosti se odvijajo v dveh nadstropjih. V spodnjih prostorih so učilnice prvih dveh razredov, velik prostor za razgibavanje, risalnica, kabinet s pečjo za glino in učilnica za otroke s posebnimi potrebami. V zgornjih prostorih so učilnice tretjega, četrtega in petega razreda, učilnica angleščine, knjižnica, računalniška soba z IKT tablo in zbornica za učitelje. Šolsko stavbo obdajata veliko dvorišče in vrt, ki so ga starši s svojimi otroki dodatno obogatili z drevesi in trajnicami. Na dvorišču je tudi košarkarsko igrišče.

 

Osnovna šola Frana Erjavca
S. Michele 153
34170 Štandrež - (Gorica)
Tel. 0481 21023

V štandreško osnovno šolo zahajajo učenci iz domače vasi, iz mesta, iz Slovenije in tujine. Šolsko poslopje je za razmeroma veliko število otrok pretesno, zato se poslužujemo tudi prostorov v sosednji stavbi. V glavni stavbi ima šola štiri učilnice, računalniški kabinet in knjižnico. V sosednjem poslopju pa sta učencem na razpolago še dve učilnici. Pred stavbo je dvorišče z igriščem, Kneippova stezica in vrtiček z dišavnicami. Na razpolago imamo tudi veliko košarkarsko igrišče, ki nam ga nudi župnija. Šola dobro sodeluje z vaškimi društvi pri najrazličnejših kulturnih pobudah.

 

Osnovna šola Josipa Abrama
Pevma
34170 Gorica
tel. 0481 531462

Osnovna šola Josipa Abrama se nahaja v Pevmi, v vasi ob vznožju Brd in je tipična vaška šola. Vanjo se ne vpisujejo samo otroci iz Pevme, Oslavja in Štmavra, a tudi iz drugih krajev. Učenci imajo na razpolago primerno dvorišče, ob šolski stavbi novo urejeno športno igrišče in nov, z računalniki opremljen kabinet za informatiko ter IKT tablo. Manj številčni razredi omogočajo učiteljem, da bolje spremljajo šolsko napredovanje vsakega posameznega učenca. Šola dobro sodeluje z vaškimi društvi pri najrazličnejših kulturnih pobudah.

 

Osnovna šola Alojza Gradnika
Križišče 34
34070 Števerjan
Tel. 0481 884023

Osnovna šola Alojza Gradnika se nahaja v občini Števerjan. Pouk poteka v prenovljenih prostorih šolskega poslopja. Ima pet učilnic, vsaka z izhodom na teraso in telovadnico. V eni učilnici je IKT tabla. Za šolo je urejeno igrišče z igrali. Šola sodeluje z vaškimi društvi, s pobrateno OŠ A. Gradnika iz Repna in z OŠ Dobrovo.

V zgornjih prostorih se nahaja tudi občinska knjižnica, v katero učenci redno zahajajo.

 

Osnovna šola Ludvika Zorzuta
Collio 4
34171 Bračan (Krmin)
Tel. 0481 639661

Osnovna šola Ludvika Zorzuta, ki je prej stala na Plešivem, se je v šolskem letu 2010/11 vselila v obnovljeno stavbo v Bračanu. Uvedla je celodnevno obliko šolanja, in sicer od 7.40 do 15.40. Didaktične dejavnosti se odvijajo v prostorih prvega nadstropja, v pritličju pa isto poslopje gosti slovenski otroški vrtec Mavrica.  Opremljena je z računalniki in IKT tablo. Razpolaga s telovadnico, jedilnico in kuhinjo. Pred šolskim poslopjem je urejeno prostorno igrišče z igralno površino in s sodobnimi igrali. Šola je postavljena v območje slovensko-italijanskega oz. furlanskega jezikovno-kulturnega stikanja. Večina učencev izhaja iz italijanskih in iz narodnostno mešanih zakonov.