Seznam osnovnih šol

Osnovna šola Otona Župančiča
ulica Brolo 21
34170 Gorica
Tel. 0481 537927

 

Dejavnosti >>

Mestna osnovna šola O. Župančiča se nahaja na Livadi, v ulici Brolo. Poimenovali so jo leta 1982 po znanem pesniku. Vanjo zahajajo učenci iz severnega mestnega predela, iz sosednje Slovenije in iz okoliških vasi. Moderno poslopje obdajata dvorišče in vrt, ki so ga starši s svojimi otroki dodatno obogatili z drevesi in trajnicami.

Šola razpolaga tudi z ITK tablo.

 

Osnovna šola Frana Erjavca
S. Michele 153
34170 Štandrež - (Gorica)
Tel. 0481 21023

V štandreško osnovno šolo zahajajo domači otroci in tudi taki, ki prihajajo iz okoliških vasi, iz mesta, iz Slovenije in iz Bosne. Pri večini otrok je pogovorni jezik slovenščina. Šolsko poslopje je za razmeroma veliko število otrok pretesno, zato se poslužujemo tudi prostorov v sosednji stavbi. V glavni stavbi ima šola štiri učilnice, eno računalniško sobo in knjižnico. V sosednjem poslopju pa sta na razpolago še dve učilnici. Pred stavbo je kar prostorno dvorišče.

 

Osnovna šola Josipa Abrama
Pevma
34170 Gorica
tel. 0481 531462

Osnovna šola Josipa Abrama se nahaja v Pevmi, vasi ob vznožju Brd in je tipična vaška šola. Vanjo se ne vpisujejo samo otroci iz Pevme, Oslavja in Štmavra, a tudi iz drugih krajev. Učenci imajo na razpolago primerno dvorišče, ob šolski stavbi na novo urejeno športno igrišče in nov laboratorij informatike, opremljen z računalniki ter IKT tablo. Manj številčni razredi omogočajo učiteljem, da bolje spremljajo šolsko napredovanje posameznega učenca. Šola dobro sodeluje z vaškimi društvi pri najrazličnejših kulturnih pobudah.

 

Osnovna šola Alojza Gradnika
Križišče 34
34070 Števerjan
Tel. 0481 884023

Osnovna šola Alojza Gradnika se nahaja v občini Števerjan. Šolsko poslopje je zelo veliko in prostorno. Šola uporablja zgornje predele poslopja: tri velike učilnice, od katerih ima vsaka svoj balkon. Razpolaga z računalniki in IKT tablo. Šola ima urejeno telovadnico in igrišče. V zgornjih prostorih se nahaja tudi občinska knjižnica, v katero učenci redno zahajajo. Šola dobro sodeluje z vaškimi društvi.

 

Osnovna šola Ludvika Zorzuta
Collio 4
34171 Bračan (Krmin)
Tel. 0481 639661

V šolskem letu 2010/11 je osnovni šoli Ludvika Zorzuta bil dodeljen dokončni sedež v Bračanu. Novo šolsko poslopje, kjer v pritličju deluje tudi slovenski otroški vrtec, je postalo glavni center slovenskih šol na krminskem. Šolske dejavnosti se odvijajo v prostorih prvega nadstropja. Šola ima telovadnico in jedilnico, ki je skupna italijanskemu in slovenskemu vrtcu. Opremljena je tudi z računalniki in IKT tablo. Pred šolo je urejeno veliko igrišče. Večina učencev izhaja iz italijanskih in narodnostno mešanih zakonov.