Svet je naš

Nižja srednja šola se sooča s kognitivnimi in vzgojnimi težavami predpubertetnikov, z vsemi njihovimi zanimanji, željami po lastni avtonomiji, z iskanjem osrednjih likov med odraslimi ljudmi, z željami po pravem prijateljstvu. Poleg tega se v nižji srednji šoli poglablja prej osvojene kompetence v različnih področjih in se zagotavlja pogoje za uspešno doseganje novih spoznanj.

Nižja srednja šola Ivana Trinka si je v teku let pridobila mnogo izkušenj na vzgojnem in didaktičnem področju. Tudi relativna stabilnost učnega osebja je omogočila šoli zelo dobro poznanje teritorija, njegovega delovanja in predvsem spreminjanja mladostnikov. Nastanek večstopenjske šole je sprožil mnogo povezovalnih dejavnosti, ki izboljšujejo kontinuiteto med raznimi stopnjami šol in omogočajo šoli, da popolnoma uresničuje svojo vodilno nalogo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Začelo se je konstruktivno sodelovanje med raznimi komponentami večstopenjske šole, s poudarkom na načrtnem oblikovanju dejavnosti za kontinuiteto, ki bo zagotovilo učencem neprekinjeno in enotno izobraževanje, pa tudi priznanje strokovnosti učnemu osebju različnih šolskih stopenj.

V tem kontekstu je temeljne važnosti zagotoviti učencem, da se pravilno izražajo v obeh jezikih: v slovenščini, kot maternem jeziku, in v italijanščini. Oba jezika predstavljata namreč primarno sredstvo sporočanja in zagotavljata dostop do novih spoznanj. Raba jezika pri pisanju ima pomembno vlogo pri izoblikovanju lastnih misli in lastnih razmišljanj. Veliko se poudarjatudi učenje dveh tujih jezikov, angleščine in nemščine. Pri učenju teh so predvidene ure z izkušenimi učitelji angleškega oz. nemškega porekla.

Ne nazadnje namenja šola veliko pozornosti izobraževalnemu procesu posameznega učenca: ga sprejema, vodi, usmerja in skrbi za njegovo dobro počutje. V sodelovanju z družinami postavlja temelje uspešnega šolanja učencev in ob morebitnih težavah zna pravilno svetovati ter poiskati najboljši način za premagovanje nastalih ovir. Tako osnovana šola postane varen kraj, ki omogoča soočanje z drugimi na svoboden in pluralističen način.