Vpisni obrazci za vrtce 1. letnik Š.L. 2023/2024 - Moduli iscrizione scuole infanzia 1° anno A.S. 2023/2024

Vpisovanja potekajo od 9. do 30. januarja 2023. Izpolnjene vpisne dokumente lahko starši posredujejo na šolski email [email protected] ali izročijo na tajništvu po dogovoru (tel. 0481 531824 ali email).

Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023. I documenti compilati possono essere inoltrati all'indirizzo email [email protected] oppure possono essere consegnati in segreteria previo appuntamento (tel. 0481531824 o email).