Vpisovanja v prve razrede za šolsko leto 2022/2023 - Iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2022/2023

Vpisovanje v prvi letnik otroškega vrtca poteka še vedno samo v papirnati obliki.

Vpisovanje v prvi razred osnovnih šol, srednje šole in višje šole poteka v elektronski obliki s spletne strani www.istruzione.it/iscrizionionline/. Vse informacije dobite na spletni povezavi:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero

Le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia si effettuano ancora in forma cartacea.

Le iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie, della scuola media e delle scuole superiori verranno effettuate esclusivamente on-line dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. Trovate tutte le informazioni al link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero