VRTEC MAVRICA OD JESENI 2019 V NOVIH PROSTORIH

S šolskim letom 2019/20 so se otroci vrtca Mavrica v Bračanu vselili v nove preurejene prostore, ki so s pokritim hodnikom povezani z osnovno šolo Ludvika Zorzuta. Skupaj z osnovnošolci si delijo jedilnico, telovadnico, multimedialno sobo in obširno dvorišče bogato opremljeno z igrali. Nov vrtec je zelo prostoren; ima veliko učilnico razdeljeno v kotičke po metodologiji Korak za korakom, dolg hodnik, kjer je urejena proga za NTC učenje in igralnico namenjeno plesu, petju, gibanju in igri. Jasno strukturirani prostori in dnevna rutina nudijo otrokom varnost in obenem možnost, da se samostojno in odgovorno premikajo, se ob igri zabavajo, učijo in miselno napredujejo. (fotografija 1)

Zanje skrbita vzgojiteljici Martina Corazza in Caterina Ferletic ter šolska sodelavca Kristina Kovic in Vanja Sossou. Letošnja novost je ojačeni pouk, ki ga vodi vzgojiteljica Anita Kerpan. Otroke obišče dvakrat tedensko in jih navaja na pozorno poslušanje in razumevanje ter skrbi za širjenje besedišča. Ob ponedeljkih prihaja v vrtec tudi veroučiteljica Ana Saksida. (fotografija 2)

Otroci se zjutraj zberejo v igralnici, ki so jo sami poimenovali Mavrična soba, saj so njene stene okrašene s pisanimi mavricami. Ob 8.30 se ob klasični glasbi (metoda petih ritmov Gabrielle Roth) postavijo v krog (po metodologiji M. Montessori). Tu se umirijo, izvedejo nekaj gibalnih vaj, se masirajo in se pozdravijo s pomočjo različnih besedil in pesmic. Vsak otrok vošči drugemu dobro jutro s pozdravom, kretnjo, dotikom. (fotografije  3, 4, 5)

Sledijo vaje NTC učenja na besedilo pesmice Mi v krogu hodimo, ki jih otroci radi izvajajo na začrtani progi po hodniku vsak trenutek dneva (fotografije 6, 7). Dr. Ranko Rajović trdi, da morajo biti otroci v vrtcu čim bolj aktivni in dinamični, tako da se v njihovih možganih tvori čim več povezav, ki so temelj za poznejše uspešno učenje. Otrokom v vrtcu Mavrica so zato ponujene dejavnosti ali vaje, s katerimi lahko razvijajo in utrjujejo možganske povezave, kot so striženje, trganje, gnetenje, ciljanje, plazenje, plezanje, skakanje, vrtenje okrog svoje osi ... in še uganke, simboli, pesmi ipd. (fotografije 8, 9)

Vsakodnevno se otroci zberejo v jutranjem krogu, kjer ima petletni otrok posebne zadolžitve (tedensko imenovani dežurni otrok ali reditelj). Skupaj zabeležijo prisotnosti in odsotnosti otrok (pri tem zlogujejo njihova imena in priimke), vreme, dan v tednu, mesec, letni čas ... Otroci se učijo odkrivati lastna čustva in jih izraziti. (fotografije 10, 11)

Po malici se otroci pomaknejo v kotičke, ki so namenjeni tako otrokovi igri kot natančneje usmerjenim učnim dejavnostim. Kotički nudijo otrokom možnost izbire, prevzemanja odgovornosti in odločitve, individualizacije, sodelovanja v manjših skupinah (v vsakem kotičku je lahko od šest do največ osem otrok), dogovarjanja, razvoj interesov in samostojnosti. Primerno opremljeni kotički nudijo možnosti zgodnjega učenja matematike, znanstvenega raziskovanja in odkrivanja, razvijanja umetniških dejavnosti ipd. Označeni so z napisi in fotografijami, ki spodbujajo tudi zgodnje opismenjevanje. Vse aktivnosti v vrtcu prepleta Montessorijev koncept „Pomagaj mi, da naredim sam.” (fotografije 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Po kosilu v sosednji jedilnici si otroci umijejo zobke in se ob lepem vremenu sprostijo na dvorišču. V popoldanskih urah so spet zaposleni po kotičkih, nato se sami pripravijo za odhod. (fotografije 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26).

Slovenščina