VRTEC RINGARAJA NA 1.MEDNARODNI KONFERENCI O TRAJNOSTNEM RAZVOJU

Ilirska Bistica – Grad Prem

Na gradu Prem v Ilirski Bistrici je od 21. do 22. septembra potekala 1. mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju v izobraževanju, ki jo je organizirala OŠ Jelšane. Ravnatelj Tadej Braček, koordinator konference, je povabil k sodelovanju tudi slovenske šole v zamejstvu in Slovence v tujini.

Na konferenci so sodelovali pedagoški delavci iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Indije. Na vabilo sta se odzvali tudi vzgojiteljici iz goriškega, Martina Šolc in Verena Čevdek.

Konferenca je zajemala različne teme: trajnost znanja in spretnost, trajnostno izobraževanje, izzivi vključevanja učečih se, pedagogika, psihologija in didaktika v/za 21. stoletje in menedžment v izobraževanju, ki spodbuja trajnostni razvoj.

Vzgojiteljica Martina Šolc je predstavila referat Jezik kot primarni dejavnik za trajnostni razvoj. Kakovostno učenje slovenščine v manjšinskih vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji: temelj za medkulturni dialog v večjezičnem okolju. V svojem prispevku je predstavila tečaj slovenščine za predšolske otroke Igrajmo se slovensko, ki ga je pripravila posebej za zamejske vrtce, kjer se slovenskega jezika učijo otroci, ki jim je slovenščina materni jezik in otroci, ki govorijo malo ali sploh ne govorijo slovenščine. Tečaj opira na najnovejših spoznanjih na področju učenja predšolskih otrok, o dvojezičnosti in možganih, na različne študije o modelih, pristopih in metodah zgodnjega učenja drugega/tujega jezika in o uporabnosti didaktične igre v povezavi z govornim razvojem in učenjem jezikov.

Nato je kot primer dobre prakse predstavila delovanje slovenske Večstopenjske šole pri Sv Jakobu v multikulturnem in večjezičnem Trstu. Na šoli se zavedajo, da z vzgojo in izobraževanjem postavljajo temelje za trajnostno prihodnost in da sta v tem procesu zelo pomembna jezik in komunikacija. Zato namenjajo jeziku, v najširšem pomenu, posebno pozornost in si »z mislijo in srcem« prizadevajo, da bi omogočili otrokom dostop do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, ki omogoča kvalitetno komunikacijo in formira bodoče učence, dijake, študente, državljane, ljudi, ki bodo znali tkati medkulturne in večjezične vezi najprej v našem mikrokozmosu in kasneje bodo gradili mostove v svet in tako postavili svoj košček v tem pisanem mozaiku trajnostnega razvoja.

Vzgojiteljica Verena Čevdek je v svojem referatu predstavila Trajnostno delovanje vrtca Ringaraja iz Večstopenjske šole v Gorici.

V svojem prispevku je najprej spregovorila o značilnostih vrtcev s slovenskim učnim jezikom v Italiji, nato je nakazala vizijo dela vrtca Ringaraja s tremi glavnimi smotri, in sicer: dobro počutje otroka v umirjenem, urejenem in strukturiranem prostoru; spodbujanje skrbi za človeka preko izgradnje primernih in strpnih medsebojnih odnosov; spodbujanje skrbi za naravo in okolje.

 

Vzgojiteljice v  vrtcu namreč otroke rutinsko spodbujajo, da prepoznavajo in izražajo svoja čustva ter udejanjajo zamisli. Z aktivnimi igrami in pozitvnimi zgledi jim pomagajo, da rešujejo konflikte in vzpostavljajo pristne odnose.

Obenem si v v vrtcu že par let prizadevajo ozaveščati otroke in njihove starše o pomenu odgovornega ekološkega ravnanja. Vsakodnevno otroke spodbujajo k opazovanju sprememb v naravi, h skrbi za naravo in za okolje nasploh. Velik del didaktičnih dejavnosti namenjajo prav okoljski – trajnostni vzgoji, sodelujejo z Združenjem staršev in z raznimi društvi, ki delujejo na tem področju.

 

Vzgojiteljica Verena Cevdek je preko fotografij predstavila namembne didaktične kotičke z naravnimi oz. odpadnimi materiali, v katerih se otroci preko igre spontano in aktivno učijo,  manipulirajo, gradijo in kreativno ustvarjajo.

Spregovorila je tudi o zgodbi zeliščnega oz. sadnega vrta, ki je v vrtcu nastal pred dvema letoma, iz dneva v dan pa raste in bogati otrokove izkušnje in spoznavanja o rasti  raznoraznih rastlin.

 

Svoj prispevek je zaključila z metodološkimi načeli, ki so pri delovanju vrtca pomebni. V vrtcu si prizadevajo, da so otroci redno participativno vključeni v didaktični proces,  da se učijo sodelovanja in soustvarjanja sožitja. Naj bo vrtec prijazen drugi dom, kjer se otroci učijo živeti, dajati in ustvarjati za boljši svet: za ohranjanje narave in okolja, za mir, za strpnost in altruizem, za sožitje med kulturami in vsem svetom.

 

Na 1.mednarodni konferenci o trajnostni vzgoji v Premu se je zvrstilo 61 didaktičnih predstavitev, ki so bile obavljene v Zborniku povzetkov konferenčnega programa in poslane Ministerstvu za izobraževanje. 

Slovenščina