Vstopamo v svet

Vstopamo v svet

Pri uresničevanju vzgojnih projektov uporabljajo vzgojiteljice v naših otroških vrtcih strategije, ki omogočajo:

OPAZOVANJE - SPOZNAVANJE – RAZVIJANJE KOMPETENC

Vzgojnih potreb celostne osebe
Psihološkega nelagodja
Šole s svojim učnim osebjem in pripomočki
Različnih vplivov in virov, ki sooblikujejo vzgojni proces

DRUŽINA
SOCIALNO-KULTURNO OKOLJE
IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI

Iz tega nastaja vzgojno didaktični načrt, ki postavlja v ospredje izobraževalnega procesa samega otroka.

 

CILJI

Otroški vrtec je posebno vzgojno okolje za otroke od 3. do 6. leta starosti, ki si prizadeva za:

 • razvoj osebnostne identitete, čustvenega sveta, samozavesti, samovrednotenja, ravnovesja in pripadnosti skupini.
 • Razvoj samostojnosti, to se pravi postopno zmožnost upoštevanja pravil za sobivanje v skupnosti in to preko spoštovanja odraslih in sovrstnikov, sodelovanja in odgovornosti.
 • Razvoj kompetenc pri rabi primernega in ustreznega jezika .

Da bi torej dosegli »dobro počutje v šoli«, v naših otroških vrtcih poudarjamo:

 • osrednjo vlogo igre, raziskovanje in medsebojne odnose
  Vzgojne dejavnosti v otroških vrtcih temeljijo na osrednji vlogi igre, preko katere spoznava svet. Didaktične dejavnosti potekajo v igrivi obliki.
 • Opazovanje, načrtovanje in preverjanje
  Sistematično opazovanje s pomočjo opisnih pol otrokovega razvoja in otrokovih izdelkov omogoča vzgojiteljicam spoznavanje posameznega otroka. Preko sistematičnega opazovanja je mogoče takoj ugotoviti otrokove potrebe in na zahteve primerno prilagajati dejavnosti.
 • Vzgojno-didaktična kontinuiteta
  Vzgojno-didaktična kontinuiteta predstavlja ponudbo, ki omogoča otrokom prijaznejši in prijetnejši prehod na naslednjo stopnjo šolanja. Vzgojno-didaktično kontinuiteto dosežemo s skupnim načrtovanjem vzgojiteljev in učiteljev, ki določajo vzgojne strategije za dosežek primernih kompetenc v vrtcu in v osnovni šoli.