Učbeniki Osnovne Šole Š.L. 2022/2023 - Libri di testo Scuole Primarie A.S. 2022/2023

Seznam učbenikov italijanščine in angleščine - osnovne šole za š.l. 2022/23.

Elenco dei libri di testo di italiano e di inglese per le scuole primarie A.S. 2022/23.

Slovenščina

Vpisni obrazci za vrtce 2. in 3. letnik Š.L. 2022/2023 - Moduli iscrizione scuole infanzia 2° e 3° anno A.S. 2022/2023

Vpisovanja od 4. do 28. januarja 2022. Starši lahko izpolnijo priložen dokument in posredujejo na šolski email [email protected] ali pa izročijo vzgojiteljem v vrtcu. Vpisni dokument v papirnati obliki lahko od 11. januarja starši dvignejo v posameznih vrtcih in ga izpolnjenega izročijo vzgojiteljem.

Slovenščina

Vpisni obrazci za vrtce 1. letnik Š.L. 2022/2023 - Moduli iscrizione scuole infanzia 1° anno A.S. 2022/2023

Vpisovanja od 4. do 28. januarja 2022. Izpolnjene vpisne dokumente lahko starši posredujejo na šolski email [email protected] ali izročijo na tajništvu po dogovoru (tel. 0481 531824 ali email).

Iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022. I documenti compilati possono essere inoltrati all'indirizzo email [email protected] oppure possono essere consegnati in segreteria previo appuntamento (tel. 0481531824 o email).

Slovenščina

Strani

Subscribe to Front page feed