Predstavitev šolske ponudbe - Presentazione dell'offerta formativa

SPLETNE POVEZAVE - LINK DELLE PRESENTAZIONI

 

OTROŠKI VRTEC MAVRICA (Bračan) - SCUOLA DELL'INFANZIA MAVRICA (Brazzano)

Petek/Venerdì, 3.12.2021, H 17:00

https://meet.google.com/gyc-gbkw-mqd

 

OTROŠKI VRTEC KEKEC (Števerjan) - SCUOLA DELL'INFANZIA KEKEC (San Floriano del Collio) 

Četrtek/Giovedì, 9.12.2021, H 17:00

Slovenščina

Strani

Subscribe to Front page feed

Večstopenjska TV

Video
Video