Srečanje o slovenski šoli – Incontro sulla scuola slovena e apprendimento dello sloveno

evento

7 Marzo 2024

Srečanje o slovenski šoli - Incontro sulla scuola slovena e apprendimento dello sloveno

Cos'è

Staršem 2. in 3. letnikov vrtcev in 1. in 2. razredov osnovnih šol
Ai genitori delle scuole dell’infanzia (2° e 3° anno) e 1^ e 2^ classi delle scuole primarie
Spoštovani starši,
 vam posredujemo vabilo na srečanje o slovenski šoli, ki bo potekalo v italijanščini v četrtek, 7. marca ob 17.30 v Dijaškem domu.
Srečanje organizirajo Večstopensjka šola v Gorici, Slori in Dijaški dom S. Gregorčiča.

Prednosti dvo-in večjezične vzgoje
Ali otroci vedo, kdaj naj uporabljajo en jezik oziroma
drugega?
Kakno lahko pomagajo otrokom pri domačih nalogah
starši, ki slovenščine ne znajo?
Kako poteka usvajanje slovenskega jezika v
manjšinskem okolju, npr. v Italiji?
Pomen obsolskih dejavnosti pri usvajanju slovenskega
jezika v manjšinskem okolju

——-
Gentili genitori,
in allegato l’invito all’incontro sulla scuola slovena e l’apprendimento dello sloveno, che si terrà giovedì, 7 marzo alle 17.30 in lingua italiana presso il Dijaški dom (via Montesanto, 84 – Gorizia).
L’incontro è organizzato dall’I.C. con lingua d’ins. slovena di Gorizia, Slori e Dijaški dom.
Quali sono i benefici intellettivi dell’essere bi-plurilingue?
I bambini sanno quando usare una lingua oppure
un’altra?
Come possono i genitori aiutare i propri figli nei compiti,
se non sanno lo sloveno?
Come avviene l’apprendimento dello sloveno in ambiente
bilingue, ad esempio in Italia?
L’importanza delle attività extra-scolastiche in lingua
slovena

Destinatari

Starši-Genitori

Date e Orari

17:30

07

Mar

Costi

Evento Gratuito

Contatti

Ulteriori informazioni

Documenti