Vsebine

V BRAČANU RADI OPAZUJEMO LETNE ČASE

V Bračanu radi opazujemo okolico v raznih letnih časih.

Jeseni gremo na sprehod do cerkvice Sv. Juruja. Tam imamo čudovit razgled. Ob jasnem vremenu lahko vidimo tudi naso šolo. Po poti radi pojemo, klepetamo in opazujemo naravo. Spotoma nabiramo liste, plodove in jesenske rožice.

Pozimi so tla zmrznjena. Vreme je večkrat vetrovno, vlažno in mrzlo. Včasih tudi sneži. Med sprehodom vidimo mnogo golih dreves, trte brez listov, svetlo zelene oljke in nekatere iglavce.

Sloveno

OBISK REŠEVALCEV NA OŠ LUDVIK ZORZUT V BRAČANU

V petek, 13. maja 2022 so nas, učence OŠ Ludvika Zorzuta iz Bračana, obiskali zravstveni delavci.  Reševalci so se v šolo pripeljali z rešilcem.

Zdravstvena delavca sta se nama predstavila. Medicinski sestri je ime Valentina, vozniku pa Mauro. 

Sloveno

PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA CREATIVITÀ PASQUALI - Con la collaborazione delle scuole primarie e la scuola dell'infanzia Kekec

Le scuole primarie e la scuola dell'infanzia Kekec hanno aderito durante la didattica a distanza all’iniziativa Creatività pasquali, organizzata dal circolo culturale Briški grič di San Floriano del Collio. Il tema consisteva nella colorazione delle uova pasquali o nella creazione di un disegno o lavoretto. Gli alunni con creatività e immaginazione hanno realizzato i disegni, i biglietti pasquali e hanno decorato le uova cotte con acquerelli, pastelli, inchiostro, colori e materiali naturali.

Italiano

LIKOVNA POBUDA VELIKONOČNI UTRINKI - Sodelovanje osnovnih šol in otroškega vrtca Kekec

Osnovne šole in otroški vrtec Kekec so v času pouka na daljavo sodelovali tudi pri likovni pobudi Velikonočni utrinki, ki jo je organiziralo kulturno društvo Briški grič iz Števerjana. Pobuda je bila posvečena poslikavi pirhov, oziroma pisanic, ki so simbol velikonočnih praznikov. Učenci so z ustvarjalnostjo in domišljijo ustvarjali risbe, voščilnice in so okrasili kuhana jajca s pomočjo vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih barv in različnih naravnih materialov.

Sloveno

PASTORALNI OBISK V BRAČANU

V petek, 7. februarja, so se za učence osnovne šole Ludvika Zorzuta v Bračanu vrstili trenutki velikega veselja. S svojim obiskom jih je namreč počastil goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. Pomembnega gosta je spremljal krminski duhovnik, med otroki zelo priljubljen monsinjor Paolo.

Vstop gostov je pospremil dolg in topel aplavz. Učitelji so gospodu nadškofu izrekli prijazno dobrodošlico, tudi v imenu ge. ravnateljice, dr. Elisabette Kovic, ki se srečanja ni mogla udeležiti. Nato so na kratko predstavili bračansko šolo in orisali njene posebnosti.

Sloveno

DAN SLOVENSKE KULTURE V BRAČANU

Leto je naokrog in tudi tokrat so v šoli Ludvika Zorzuta v Bračanu obeležili Prešernov dan ali dan slovenske kulture. Srečanje so priredili 18. februarja v šolski telovadnici, kjer so se učencem pridružili otroci vrtca Mavrica.

Sloveno

BIBLIOBUS PRIHAJA V BRAČAN

Knjige so za osebnostno rast zelo pomembne! Pomagajo nam bolje razumeti sebe in svet okoli nas. Otroci ob branju razvijajo domišljijo, širijo besedni zaklad in na prijeten ter spodbuden način korakajo po poti opismenjevanja.

Sloveno

PRAVLJICE OB DNEVU KULTURE

Ob dnevu slovenske kulture je meseca februarja na OŠ F. Erjavca iz Štandreža stekel projekt Pravljice za dobro jutro. Učenci vseh petih razredov se triktrat tedensko zberejo v veži in poslušajo pravljice iz ljudske zakladnice.

Učiteljica Barbara pripoveduje otrokom različne pravljice, ki jih vsakokrat popestri z mimiko in spreminjanjem glasu. Učenci jo radi poslušajo in se v pravljice uživijo.  

Ta projekt so si učitelji zamislili, da bi učenci bolje spoznali knjižni svet, kulturno dediščino in da bi bogatili slovensko besedišče.

Sloveno

PRIJETNA SKUPNA DOŽIVETJA UČENCEV OŠ F. ERJAVCA

DAN SPOMINA

Učenci so se pri raznih predmetih pogovarjali o pomenu dneva spomina. Učenci 1. in 2. razreda so si ogledali krajši videoposnetek o prijateljstvu in so nato ustvarili metulje prijaznih besed.

Učenci 3.,4. in 5.r. so se zbrali v učilnici, kjer so se z uč. Ingrid pogovorili o temi in si ogledali del dokumentarnega filma, ki je bil učencem v razmislek za nadaljno delo.

PRAZNIK MIRU IN PRIJATELJSTVA - KOLEDOVANJE

Sloveno

Pagine

Abbonamento a Vsebine