Drevo za Kras

Skupno smo pridno varčevali z denarjem in kupili drevesa!

Kras ne bo več tako črn in ožgan, saj ga bodo naša drevesa ozelenila.

 

Insieme abbiamo risparmiato i soldini e comprato gli alberi!

Il Carso non sarà più così nero e arso, perchè i nostri alberi lo rinverdiranno.

Slovenščina