VRTEC MAVRICA JE POMAHAL V SVET

Mednarodni projekt POMAHAJMO V SVET

Vrtec Mavrica je letos drugič sodeloval v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet. Po enoletnem premoru (zaradi covidnih razmer) sva se vzgojiteljici ponovno odločili za projekt z željo, da bi otroci v vrtcu Mavrica razvijali čut pripadnosti ožji in širši skupnosti ter tako spoznali lastno in druge kulture. Zaradi specifike zamejskih vrtcev sva vprašali za povezavo z vrtcem iz Slovenije, tako da bi otroci lahko poslušali in utrjevali slovenski jezik in se soočali s slovensko kulturo. Zavod Fini, nositelj projekta, nam je dodelil vrtec Pedenjped iz Novega mesta, skupino Modre sove. Povezovanje z dodeljenim vrtcem sestoji v tem, da si otroci s pomočjo novih tehnoloških sredstev, pomahajo, se predstavijo, zapojejo, se skratka spoznajo, tudi če so si krajevno zelo oddaljeni. Projekt sledi točno določenemu programu Petih prstov. Ob koncu projekta si vrtec pridobi časten naziv Strpen vrtec, kar je otrokom, staršem in vzgojiteljicam v velik ponos. S tem se tudi uresničijo prve izkušnje aktivnega državljanstva, ki jih predvidevajo državne smernice.

Palec - to sem jaz: otrokom sva vzgojiteljici ponudili cel kup socialnih iger kot so Konjiček – kdo te jaha? Kdo se skriva spodaj?, Prostor na moji desni je prazen, Vodenje slepega, Mrežo prijateljstva, Roke na... Skupaj z otroki smo peli in plesali na melodijah pesmi Jaz gradim prijateljstvo, Ti si prijatelj moj, Želva na dvorišču, Pomahaj mi, Od glave do peta, Prijatelj moj, Moje roke. Deklamirali smo Majhno imam glavo in poslušali pravljico Od glave do peta. Kamišibaj nas je očaral s pravljicama Pika Nika in Vesna in pika. S slikanico Barve emocij smo odkrivali čustva in jih vsakodnevno skozi celo šolsko leto beležili. Otroci so tiskali vsak svoje roke in noge, opazovali so barvo las in oči, obrisali so njihova telesa, izmerili dolžino in odkrivali notranje organe, predvsem srce, možgane, prebavila, črevesje, ožilje itd. Narisali so se na okna hodnika, preizkusili so se v risanju obraza tako kot P. Picasso, z das maso so izoblikovali telo, z žebljički so ustvarili obraz. S tempera barvami so narisali telesa najljubših prijateljev.

Kazalec - jaz in moja družina: otrokom sva predstavili Knjigo družin. Vsak otrok je narisal in preštel družinske člane, petletni so narisali tudi družinsko drevo in poklice, ki jih starši opravljajo. Manjši otroci so poslušali pravljico In s Tango smo trije ter risali pingvinje družine. Radi so prepevali pesmico Mama, tata, sestra, brat in deklamirali pesmico, ki so nam jo poslali iz Novega mesta Vesela hiša.

Sredinec - jaz in moj vrtec: otroci pri tem prstu odkrivajo predvsem pravila skupnosti oz. vrtca. V pomoč jim je slikanica Mali bonton za velike otroke. Skupaj z otroki smo ustvarili maketo vrtca iz odrabljenih kartonastih škatel, iz plutovih zamaškov pa otroke oblečene v haljice. Prebrali smo pravljico Na pomoč, peli smo himno vrtca Mavrica. Z maskoto – lutko Poldijem smo utrjevali pravila po kotičkih in peli pesmico Petelinček pevček, za katero smo narisali tudi kamišibaj.

Prstanec - jaz in moje mesto: izpopolnili smo maketo vasi Bračan (izdelana je bila lani) s prevoznimi sredstvi. Utrjevali smo prometne znake oz. prometno vzgojo. Po ogledu zemljevida s ptičje perspektive, so otroci risali zemljevide vasi Bračan in okolice. Ceste v vasi so primerjali žirafi oz. črkam A ali Y. Sprehodili smo se po vasi in fotografirali njene znamenitosti ter sestavili plakat. S fotografijami smo ustvarili tudi igro spomina. Z avtobusom smo šli na izlet v bližnje mesto Krmin in obiskali mestno knjižnico, v kateri hranijo tudi slovenske knjige. Ko smo se vrnili, smo mesto narisali ter ga gradili z lego kockami in na papirju z raznimi geometrijskimi liki.

Mezinec – jaz in moja država: ob dnevu slovenske kulture so otroci spoznali največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna in o njegovem življenju pripravili kamišibaj. Risali so o njem in pripravili slikanico. Otroci so spoznali slovensko zastavo in himno. Odkrili so tudi Italijo in Slovenijo ter ju skušali narisati. Z rokami so tiskali slovensko in italijansko zastavo. Pripravili smo plakat s fotografijami predsednikov obeh držav. Večji otroci so risali tudi znamenitosti naših krajev: Matajur, Čedad, Oglej, Benetke...

Ob vsakem prstu smo se povezali preko video-aplikacije z otroki iz Novega mesta in jim predstavili vsaki prst posebej. Tudi oni so nam enako predstavili zanimivosti njih samih, njihovega vrtca, mesta, države. Odkrili smo cel kup zanimivih stvari. Na aplikacijo My hello smo za vsak prst nalagali slike in pisali evalvacije ter vse skupaj delili tako s prijatelji vrtca iz Novega mesta kot z zavodom Fini. Le-ta nam je že sporočil naslednje:

»Z velikim veseljem in ponosom Vam sporočam, da je Strokovni svet FINI zavoda Radeče na podlagi oddanih evalvacij, slik in sprotnega spremljanja povezovanja v »My Hello« aplikaciji odločil, da ste uspešno zaključili celoletni mednarodni projekt »Pomahajmo v svet«. Potrdila in certifikat boste prejeli v kratkem.«

Projekt smo predstavili staršem na zaključni prireditvi. Zgradili smo veliko roko v barvah mavrice in na vsaki prst zalepili odgovarjajočo sliko. S pomočjo pesmi, plesov, deklamacij, kamišibaja smo staršem skušali približati vse, kar smo med letom s tem projektom odkrili. Gotovo smo se s projektom vsestransko obogatili in bomo verjetno z njim nadaljevali tudi naslednje leto.

 

Slovenščina